Пиши ни

7,6% e отрицателния прираст на населението в Петричко

Населението на община Петрич е 53 326 жители , това стана ясно след изнесените данни от таз годишното преброяване в Община Петрич. 28 442 от тях живеят на територията на града , а останалите 24 884 са с постоянен адрес в останалите населени места в общината. Като възраст най-многобройна е възрастовата група от 18 до 64 години, в която попадат 34 592 жители от петричко. Хората над 65г пък наброяват 9 558 души, преблизително толкова са и непълнолетните в района,които наброяват 9 176 жители. Любопитен е  факта ,че националаната тенденция за по-голям брой население от женски пол се  запазва и тук. На 1000 жителки в общината се падат 975 мъже, което в абслоютна стойност има следните измерения мъже – 27 005 , жени – 26 321. Тревожната тенденция по намаляване на българското население се потвърди и в града ни, като отчетения процент на отрицателен прираст е 7,6% , като местното население е намаляло с 4363 жители от 57 689 на 53 326 в периода от 2001 година до сега.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA