Пиши ни

Резултати от ОИК Петрич за кметове по села

За избиране на кмет на кметство Беласица

Велик Лазаров Филчев                            |62,25%|    437|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Иван Митков Митрев                              | 2,99%|       21|        0

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Валентин Атанасов Сотиров                    |20,37%|    143|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                            

Росица Иванова Пройкова                       |14,39%|    101|      

ПП ГЕРБ                                         

За избиране на кмет на кметство Габрене

Атанас Сандов Божинов                          |15,61%|      74|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Панде Христов Марков                            | 8,86%|       42|        0

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ                            

Дафина Кирилова Пецева                         |31,22%|    148|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Петър Благоев Христов                            | 1,05%|         5|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                            

Евтим Димитров Николов                         |40,08%|    190|        0

ПП ГЕРБ                                        

Димо Борисов Георгиев                            | 3,16%|       15|        0                 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

За избиране на кмет на кметство Гега

Симеон Стефанов Китанов                        |100,00%|    116|       38

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

За избиране на кмет на кметство Генерал Тодоров

Таня Йорданова Бишкарова                       | 6,02%|       24|        0

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ                             

Добри Иванов Мавриков                            |41,60%|    166|        3

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                             

Алексей Андонов Герчев                           | 5,01%|       20|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Стефанка Василева Коларова                     |13,03%|      52|        0

КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Васко Георгиев Митов                               |34,34%|    137|        3

ПП ГЛАС НАРОДЕН                                

За избиране на кмет на кметство Долна Крушица

Борис Андонов Тупаров                             |50,77%|       66|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ 

Георги Борисов Малечканов                      | 4,62%|          6|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Митко Стоянов Тилев                                |44,62%|       58|        0

ПП ГЕРБ

За избиране на кмет на кметство Долна Рибница

Стефан Симеонов Златинов                       |100,00%|    178|       38

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ   

За избиране на кмет на кметство Долно Спанчово

Силвия Атанасова Мицева                          |58,90%|       43|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Иван Великов Локов                                 |41,10%|        30|        0                  

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Дрангово

Ангел Илиев Балтаджиев                           |70,40%|    264|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Александър Илиев Ангелов                        |11,47%|      43|        0

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ                            

Велик Георгиев Кюрпеев                           |18,13%|      68|        0

ПП ГЕРБ                                

За избиране на кмет на кметство Кавракирово

Валери Крумов Ангушев                           | 7,33%|       75|        0

ПП България без цензура                         

Александър Кирилов Треновски                |60,02%|    614|        0

Инициативен комитет                            

Бисер Ангелов Танушев                            |19,75%|    202|        0

НАРОДЕН СЪЮЗ                                   

Павел Кирилов Калаксъзов                         | 8,50%|     87|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ           

Костадин Димитров Стойчев                      | 4,40%|     45|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

За избиране на кмет на кметство Камена

Неделчо Кирилов Нецев                           |13,30%|      29|        0

КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ           

Осман Демиров Демиров                          |64,22%|    140|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                             

Костадин Илиев Костов                            |22,48%|      49|        0

ПП ГЕРБ                                        

За избиране на кмет на кметство Капатово

Андон Илиев Илиев                                  |61,81%|      89|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                           

Венцислав Димитров Неделчев                    | 9,72%|     14|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ

Димитър Благоев Милев                               | 0,69%|      1|        0

ПП ГЕРБ   

Иван Благоев Андонов                               |18,06%|      26|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Мария Костадинова Руменова                      | 9,72%|     14|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/             

За избиране на кмет на кметство Ключ

Христо Костадинов Марков                       |45,51%|    274|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ

Илия Огнянов Стоименов                           | 8,14%|     49|        0

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА 

Николай Георгиев Ичев                              | 7,31%|     44|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ     

Иван Николов Марков                               |19,44%|    117|        0 

ПП ГЕРБ         

Македонка Георгиева Иванова                |16,61%|    100|        0 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ           

Стоян Андонов Мицев                                | 2,99%|     18|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/              

За избиране на кмет на кметство Коларово

Величка Петрова Спасова                          | 5,36%|     63|        1

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ                      

Евгени Георгиев Гоцков                           |14,64%|    172|        1

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ

Диян Георгиев Велков                               | 3,32%|     39|        1

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА      

Георги Стоянов Мутафчиев                        | 2,55%|     30|        1

НАРОДЕН СЪЮЗ                

Димитър Бориславов Капитанов              |33,70%|    396|        1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Атанас Георгиев Гошев                            | 40,43%|    475|        1

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                                            

За избиране на кмет на кметство Кромидово

Снежана Николова Драмова                         19,59%|     19|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ  

Йорданка Спасова Драмова                          | 8,25%|      8|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ         

Борислав Атанасов Филадов                       |26,80%|     26|        0

ПП ГЕРБ     

Филип Георгиев Костов                                | 6,19%|      6|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Христо Кирилов Тумпалов                           |39,18%|     38|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/       

За избиране на кмет на кметство Кулата

Румен Александров Крумов                           | 6,36%|     33|        0

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Георги Валентинов Милев                            |17,53%|     91|        0

КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Андон Запрев Шенков                                 |30,44%|    158|        1

Инициативен комитет     

Благовест Огнянов Башлиев                         |22,74%|    118|        0

ПП ГЕРБ                                         

Димитър Георгиев Дамянов                          |22,93%|    119|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/              

За избиране на кмет на кметство Кърналово

Стоян Христов Бойчев                                 |30,37%|    342|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                     

Йордан Марков Корчев                                |33,66%|    379|        0

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА 

Йордан Димитров Боенски                           |10,75%|    121|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  

Иван Стефанов Гълъбаров                            |10,83%|    122|        0 

ПП ГЕРБ  

Йордан Георгиев Петров                              |14,39%|    162|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Марикостиново

Иван Йорданов Сотиров                               |22,03%|    154|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Цветан Димитров Вучев                                 | 8,15%|     57|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Атанас Йорданов Терзиев                               | 7,01%|     49|        0

КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Елена Александрова Белдарова                      |12,45%|     87|        1

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                            

Гергана Борисова Тодорова                          |41,49%|    290|        2

ПП ГЕРБ                                        

Мариян Огнянов Облаков                               | 8,87%|     62|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Марино поле

Костадин Илиев Хиджев                               |25,84%|     54|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ   

Кирил Руменов Алексиев                               | 5,74%|     12|        0

КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ          

Атанас Георгиев Тильоков                             | 9,57%|     20|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                            

Георги Николов Тютюнчев                            |30,62%|     64|        0

ПП ГЕРБ                                        

Стефан Димитров Дюлгеров                          |28,23%|     59|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Мендово

Христо Андонов Учителски                           |50,00%|     35|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ      

Ангел Илиев Ангелов                                    |37,14%|     26|        1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  

Методи Красимиров Божинов                         |12,86%|      9|        0

ПП ГЕРБ  

За избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Митиново

Венцислав Андонов Георгиев                        |73,16%|    169|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Митко Стойчев Тасев                                    |18,61%|     43|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Сотир Антонов Тодоров                             |    8,23%|     19|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Михнево

Живко Иванов Ласков                                 |29,78%|    221|        1

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Димитър Стоянов Новков                            |14,82%|    110|        1

ПП ГЕРБ

Вангел Милчев Маламов                              |33,56%|    249|        0

ПП ГЛАС НАРОДЕН                                                  

Филип Димитров Брашнаров                         | 9,57%|     71|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ      

Вангелия Йорданова Караманова                  |12,26%|     91|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Ново Кономлади

Александър Иванов Кобуров                        |44,55%|     45|        7

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ       

Марияна Димитрова Мурлева                       |55,45%|     56|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ              

За избиране на кмет на кметство Първомай

Методи Николов Попов                              |12,72%|    248|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                             

Георги Аспарухов Георгиев                         |18,46%|    360|        0

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Илия Стоев Атанасов                                   | 2,87%|     56|        0

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Стоян Ангелов Стоянов                               | 5,33%|    104|        0

КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ        

Ивайло Василев Попов                               |34,82%|    679|        0

ПП ГЕРБ                                         

Стоян Иванов Стойчев                               |21,28%|    415|        0

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                             

Николай Йорданов Манчев                          | 4,51%|     88|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Рибник

Йорданка Алексова Янакова                        |22,43%|     24|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                      

Йордан Димитров Нушев                            |15,89%|     17|        0

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ  

Йордан Радков Каймаканов                        |40,19%|     43|        0

ПП ГЕРБ                                        

Иван Георгиев Захов                                  |21,50%|     23|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ           

За избиране на кмет на кметство Рупите

Георги Ангелов Стойков                              | 3,59%|     22|        5

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Димитър Василев Господинов                    |31,65%|    194|        4

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ           

Мартин Илиев Гоговски                             |18,11%|    111|        3

ПП ГЕРБ        

Георги Митков Атанасов                            |43,39%|    266|        0

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                                                           

Камелия Валентинова Манова                      | 3,26%|     20|        1

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Ръждак

Георги Стоянов Стоянов                             |55,56%|    115|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Кирил Георгиев Кандиларов                        |41,06%|     85|        0

ПП ГЕРБ                                        

Любомир Костадинов Динев                         | 3,38%|      7|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Самуилово

Кирил Божидаров Стоянов                          |71,89%|    404|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Валентин Димитров Яков                            |28,11%|    158|        0

ПП ГЕРБ                                        

За избиране на кмет на кметство Скрът

Владимир Ангелов Заеков                             | 2,22%|     13|        0

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ                      

Асен Методиев Пантев                                |19,45%|    114|        3

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Георги Тихомиров Марков                           |11,26%|     66|        1

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Спас Лазаров Линеров                                  | 2,73%|     16|        0

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ                            

Илиян Атанасов Златков                               | 6,83%|     40|        1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Надка Николова Райчева                             |26,28%|    154|        1

ПП ГЕРБ

Валентин Серафимов Заеков                         |16,72%|     98|        0

ПП ГЛАС НАРОДЕН       

Генчо Иванов Гогов                                      |14,51%|     85|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

 

За избиране на кмет на кметство Старчево

Кирил Костадинов Запрев                              |11,59%|     46|        0

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                             

Георги Иванов Кузманов                                |54,16%|    215|        0

Инициативен комитет     

Вили Христова Паскалева                                | 3,02%|     12|        0

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ           

Иван Ташев Ташев                                         |31,23%|    124|        0

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Струмешница

Никола Костадинов Въчков                             |34,39%|     87|        1

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Никола Костадинов Дзаков                              |37,55%|     95|        5

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ               

Димитър Стефанов Манолчев                           |28,06%|     71|        2

ПП ГЕРБ                   

За избиране на кмет на кметство Тополница

Любен Атанасов Маринополски                       |26,71%|    133|        3

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                             

Тома Живков Джуров                                      |16,27%|     81|        3

КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА                   

Апостол Атанасов Кърлев                                 | 9,44%|     47|        2

ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ                            

Анита Георгиева Георгиева                               |18,47%|     92|        2

ПП ГЕРБ         

Илиан Димитров Иванов                                  |15,46%|     77|        2

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                                                           

Трайчо Атанасов Джуров                                 |13,65%|     68|        2

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на кмет на кметство Чуричене

Николай Василев Георгиев                               |100,00%|     65|       16

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                        

За избиране на кмет на кметство Чучулигово

Андон Стоянов Карачоров                                 |59,03%|     85|        1

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Борислав Ангелов Гушев                                    | 8,33%|     12|        1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                

Андон Благоев Димитров                                   |32,64%|     47|        1

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

За избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Яворница

Стефан Божинов Вангелов                                 |76,11%|    427|       15

КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ                            

Благой Иванов Драмджиев                                 |  8,56%|     48|        0

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Борислав Николов Груев                                    |14,44%|     81|        0

ПП ГЛАС НАРОДЕН  

Димитър Симеонов Малчев                                  | 0,89%|      5|        0

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA