Пиши ни

Природен парк „Беласица“ организира учебно пътуване

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ организира учебно пътуване с цел споделяне и популяризиране на добри практики. Мероприятието ще се проведе в периода от 03.10. до 09.10. и включва посещение на природните паркове „Странджа“, „Сините камъни“, „Българка“, „Врачански балкан“ и „Рилски манастир“.

Дейността е част от проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA