Пиши ни

Пресконференция на съветниците от ПП ГЕРБ

Ефективно в бюджет 2018 беше приложена методиката за работа не на парче , а цялостно завършване на обекти със средства от общинския бюджет в селата на община Петрич. За това са заложени и оптимално необходимите средства, обобщиха на пресконференция днес съветниците от ПП ГЕРБ. Акцент в изказваниятана местните парламентаристи бяха именно реформите в двете водещи общински дружества – „ВиК”ЕООД и МБАЛ „Рокфелер”, предприети през последната година. По отношение на дружеството 
„ВиК”ЕООД, Янко Стоянов като председател на бюджетната комисия проследи предприетите основни стъпки за стабилизиране на фирмата, а именно:смяна на управителя; новото щатно разписание, за да се избегне дублирането на длъжности;гласуване на кредит от 590 хил лв за покриване на дълговете към ЧЕЗ и НАП, лихвите по които са особено висок,; намаляване на разходите за външни услуги,материали и горива, включително чрез закупуването на четири енергоспестителни помпи за подаване на питейна вода и чрез по ефективен контрол и внедряване на джи пи ес система на автомобилите на фирмата. За сравнение беше посочено, че спрямо 2016 г през 2017 г общо с 362 хил лв са редуцирани разходите за външни услуги и 
материали. След пълното погасяване на задълженията за ток, ОФ „ВиК”ЕООД ще може да излезе на свободния енергиен пазар, за да договори по-добра цена за ел. енергия, тъй като годишно разходите по това перо надхвърлят 700 хил лв. , припомниха на база отчета съветниците от ГЕРБ. Повишена по думите им е събираемостта от страна на дружеството, прекратена е шуробаджанащината чрез оптимизиране на персонала. „Целите оттук насетне са да бъде повишено качеството на питейната вода и увеличена събираемостта на дружеството”, обобщиха съветниците от ГЕРБ. Относно МБАЛ „Югозападна болница” ООД Гергана Петкова говори подробно за реформата на обединение, която е спасила съществуването на болницата, 
тъй като бившата „Рокфелер” е била практически фалирала. „Договорени са 600 хил лв за саниране корпуса на сградата на болницата в Петрич, които предстои д се усвоят, привличат се нови кадри за работа в обединеното
лечебно заведение”, отчете Гергана Петкова. За пореден път съветниците на ПП ГЕРБ настояха да уточнят, че сградата на болницата в Петрич е в баланса на общината, а не в новото обединено лечебно заведение. Разкриха също, че при обединението са заварени 86 партиди за ел. енергия, които практически са били на сметката на бившата „Рокфелер”. ”В бюджет 2018 на община Петрич са заложени 1 280 млн лв за поддържане материалната база на болницата в Петрич, което означава, че не абдикира Общината от ангажимента си към здравеопазването”, посочи Георги Тренчев. Не на последно място от групата на ГЕРБ в Общинския съвет декларираха, че са „за” прозрачността в работата на местния парламент и заради това са подкрепилиизлъчването на заседанията без редакционни намеси. На въпрос относно стабилността на мнозинството в ОбС и има ли притеснения, че същото ще се дестабилизира в годината на местните избори, предс. на групата на ГЕРБ Георги Ангелски отговори:„Интересите на гражданите формират мнозинството в Общински съвет и показателно в това отношение е гласуването по обществено значими точки, както и подкрепата към инвеститорите. Припомням, че приемането на бюджет 2018 стана с рекордните 27 гласа „за””, каза Ангелски. Той изрази мнение, че все пак има група в ОбС – Петрич, която гласува „против”винаги, без мотивиране.


0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA