Пиши ни

Поредно напрежение в МБАЛ “Рокфелер”

д- Борис Киров
Лекари и медицински сестри с молби за напускане

Както е известно, преди Коледа се създаде голямо напрежение МБАЛ „Рокфелер” Петрич. Причините бяха запор на сметките от страна на фирми кредитори. Последва становището на кмета на общината инж.Вельо Илиев до общинския съвет, като на редовно заседание бе изслушано предложението на д-р Борис Киров. Молбата му към местния парламент бе да се гласува решение за отпускане на кредит, с който да се погасят част от задълженията към фирма Хигия. Това стана факт и при това положение беше изплатена по една заплата от старите задължения на ръководството на болницата към персонала.

В момента отново има опасност две от отделенията да спрат да функционират нормално защото има подадени молби за прекратяване на трудовите договори. Те са четири лекари от детско отделение и осем медицински сестри и един лекар от отделението по хемодиализа. Мотивът им е за неизплатени работни заплати за м.ноември и декември 2013 година.
Причините за така създадената ситуация обясниха кмета на общината инж.Вельо Илиев , управителя на МБАЛ Рокфелер д-р Борис Киров и председателя на здравната комисия към ОбС д-р Христо Френгов. Последният сподели следното: Единственият изход е да се изплатят старите задължения към фирмите кредитори. Кредитът, който бе отпуснат през м.декември, бе изразходван по предназначение и спомогна много за продължаване на работата на болницата. Фирма Хигия вдигна запора на сметките и така се стигна до изплащане на остатъка от заплатата за м.септември тази за октомври. Предлагам да се направи нова среща с фирмите кредитори и да се подпишат споразумения към договорите за изплащане на старите задължения от 2008 година.
Управителят на лечебното заведение Д-р Борис Киров беше твърде откровен и сподели: Тези стари задължения са още от 2008 година. Тогавашният управител д-р Карачорова е подписала договор като при неустойка да се изплаща 36% годишна лихва. Най-жалкото е че предишните двама управители не са погледнали сериозно на този въпрос и не са отделяли средства за изплащане на задълженията. Единствено по мое време става това. През 2013 година са изплатени около 700 хиляди лева задължения. Ако до края на м.март-април изплатим остатъка по главницата към фирма Хигия в размер на 100 хиляди лева , то наказателните лихви от около 500 хиляди лева ще отпаднат.
Кметът на общината инж.Вельо Илиев изрази огромната си загриженост за положението в общинското лечебно заведение и сподели следното: Запознат съм с проблемите в МБАЛ Рокфелер. Направихме среща с д-р Киров и ресорния зам.кмет д-р Николай Георгиев. Ще внесем проекто-бюджета за 2014 година за разглеждане и ако се приеме, до края на месеца ще бъдат изплатени и останалите за 2013 година трудови възнаграждения. Детско отделение е най-натоварено и не виждам как ще се справят без лекари. В отделението за хемодиализа се грижат за над 30 болни, които са на животоспасяващо лечение, и то не може да спре да функционира. Ще направим всичко възможно проблемите да бъдат решени във възможно най-кратък срок. Основното е, че в болницата се лекуват здравно неосигурени хора, от които загубата през 2013 година за заведението е над 300 хиляди лева, а становището на НЗОК е да не се отказва лечение на нуждаещи се от това.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA