Пиши ни

Петрич с компостираща инсталация за над 10 млн. лева

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков подписа договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”.

Относно значимостта на тези инсталации кметът разясни, че от таксата битови отпадъци, която заплаща всяко юридическо и физическо, лице се отделят по 40 лв. на тон, които отиват към РИОСВ.

„По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по 95 лв /тон такса, т.е. над два пъти увелиение. Това значи, че ако не бяхме защитили проекта си за компостираща инсталация, щяхме да бъдем принудени да увеличим такса битови отпадъци над два пъти”, поясни градоначалникът.

Към момента годишно община Петрич внася такса към РИОСВ в размер на около 700 хил лв., а от 2020 г. трябва да е 1,5 млн. лв., ако няма компостираща инсталация. Общината обаче следва да се издължи за неплащани такси към РИОСВ в периода от 2011-2015 г., което  е наследен дълг от предишното ръководство. Сумата е 1,5 млн. лв. Има съставен акт за публично държавно вземане, разкри кметът Димитър Бръчков.

Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки с почти изчерпан капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации животът на същата ще бъде поне 20 години. В момента се работи по процедурата за новата клетка. Инсталациите  за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци към депото на община Петрич ще обслужват близо 50 000 жители.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA