Пиши ни

Партньорство между общините Сурия и Петрич по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Община Петрич изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161РО001/4.2-01/2008/062 „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” с бенефициент Община Петрич по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът стартира на 26 август 2011 година и е с продължителност 18 месеца – до 26 февруари 2013 година. Неговата стойност е 232 624 лева. Бенефициент по проекта е община Петрич, а партньори в изпълнението на дейностите са община Сурия, Испания, община Рила и сдружение „Социален екофорум”. В рамките на предвидените дейности по проекта, Общината подготвя своя делегация, която да реализира в края на месец януари свое посещение в Община Сурия (Испания). Делегацията ще бъде водена от кмета на община Петрич – инж. Вельо Илиев.  По време на работното посещение ще се  проучат инициативите на местни и чуждестранни институции и организации. В резултат на това ще се осъществят по-дългосрочни партньорски отношения за достъп до съществуващи и нови практики за устойчиво развитие на местно ниво;  за обмен на информация и дискусии по практически казуси и за по-нататъшно партньорство във връзка с градските практики за устойчиво развитие.

            Общинските администрации и НПО, партньори по проект „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” ще определят за участие в учебните посещения свои служители и сътрудници – специалисти в някоя от следните области: устройствено планиране, жилищна политика, социални услуги, разработване и изпълнение на проекти за фондовете на ЕС.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA