Пиши ни

Осъдиха петричкия данъчен Борис Вангелов

Борис Вангелов изнудвал благоевградски бизнесмен при данъчна ревизия .

Данъчен инспектор от Тд на НАП- Благоевград бе осъден за подкуп. Вчера окръжният съд Росица Бункова призна Борис Вангелов за виновен за  това, че е изнудвал благоевградския бизнесмен Огнян Асенов при данъчна ревизия на строителната му фирма и в крайна сметка е получил 2000 лв.  Данъчният инспектор бе осъден на 6 месеца ус­ловно с 3-годишен изпитателен срок, глоба от 2000 лв. и лишаване от правото да упражнява професия­та си за срок от 8 месеца. Престъплението е разкри­то след оперативна информация. Данъчният инс­пектор от Петрич бил включен в комисията, опре­делена да извърши ревизия на благоевградската фир­ма “Мусели” ООД през май 2009 г. Борис Вангелов се свързал с главния счетоводител на фирмата и пре­дупредил за готвената ревизия, след което поискал среща с управителя Огнян Асенов. Двамата се уго­ворили да се видят на бензиностанция OMV и по време на разговора бирникът започнал да усуква, че може да възникнат някакви проблеми при одита. Бизнесменът обаче му отговорил, че няма притес­нения от ревизията. Последвала втора среща, на ко­ято данъчният вече директно започнал да прави уго­ворки за пари и тогава споменал, че проверяващите са установили, че Асенов е работил с някаква монютанска фирма, която не била регистрирана. Бизнес­менът поръчал на жена си, която била и съдружник в семейната им фирма, да изпрати 1000 лв. на да­нъчния инспектор. На 5 юли тя превела парите от пощенския клон в кв. “Струмско” на домашния ад­рес на Вангелов в Петрич, който той сам посочил. На 29 юли последвал втори транш по пощата от 1000 лв. Данъчният обаче заявил на бизнесмена, че е разочарован, тъй като очаквал поне по 10 000 лв. за всеки от четиримата ревизори. Асенов обяснил, че въпросните пари са за почерпка и че в момента не може да извади такава сума. Междувременно раз­следващите вече имали сигнал за корупционната схе­ма и предприели действия за разкриване на прес­тъплението. А това станало много лесно, тъй като пощенските записи били приети лично от данъч­ния инспектор, заяви прокурор Снежана Кацарска. Борис Вангелов отрича, че е получавал парите, но бил разобличен, след като е извършена графологична експертиза на подписа му, която категорично до­казвала, че това е неговият почерк. В хода на досъдебната и съдебната фаза той не се признава за ви­новен и ще обжалва присъдата си.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA