Пиши ни

Община Петрич ще финализира утре проекта си за река Луда Мара

Кметът на община Петрич инж. Вельо Илиев съобщи днес , че на 03 Юни /петък/ ще сключи официално договор с Министерството на регионалното развитие за финансиране на Проект за предотвратяване на наводненията на река Луда Мара в най-южната й част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на Петрич. инж. Вельо Илиев уточни, че стойността на проекта  е  850 хил. лв., с които се предвижда изграждане, укрепване и разширяване на речното корито, както и реконструкция на моста на ул. ”Екзарх Йосиф” и ул. ”Перманик”. Целтана проекта е да се създаде градска среда, която да привлече бъдещи инвестиции и да доведе до  допълнително развитие, уточняват от пресцентъра на общината.По този начин ще се предотвратят процесите на ерозия на речното легло и с направената инвестиция ще се създаде безопасна, устойчива, екологична и естетична  среда, която ще спомогне за развитие на региона, каза още градоначалникът.

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Петрич” е поредният проект, спечелен от общината, каза още кмета. Спечелването на проекта е важно, защото с него ще се подготвим за финансиране на проекти за развитието на община Петрич за периода 2014-2020 г. ,коментира кметът инж. Вельо Илиев.Проектът е на обща стойност 500 хил.лв. Общата цел е разработване на интегриран план за градско развитие на Петрич, чрез който да се създадат предпоставки и условия за преодоляване на икономически, природни и социални проблеми. Постигането на общата цел ще допринесе за повишаване качеството на живот, физическата среда и екологичните условия, както и възможност за предотвратяване на рискове.В резултат ще бъдат реализирани и конкретни цели за постигане на единство между действащите стратегически документи. Предвижда се конкретизиране на мерки и проекти за реализиране на дългосрочни цели, както и създаване необходимите условия за ефективно използване на наличния потенциал, с цел формиране на благоприятна среда за живот, бизнес, туризъм, инвестиции. Проектът е финансира по Оперативна програма „Регионално развитие.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA