Пиши ни

Община Петрич с предписания към автосервизите за смяна на гуми

С цел предотвратяване безконтролно изхвърляне на излезли от употреба гуми и изгарянето им от недобросъвестни жители, Община Петрич започва кампания, която ще включи, както предаване на събраните до настоящия момент гуми на Организации по оползотворяване, така и извършване на проверки на пунктовете за монтаж и демонтаж на гуми. Проверките ще бъдат извършвани съвместно с представители и на другите контролни институции. Ще бъдат съставени предписания за сключване на договори за предаването им на Организации по оползотворяване, които притежават съответните разрешителни. В изпълнение на изискванията на чл.41, ал. 4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Петрич, всички лица, които извършват смяна на излезли от употреба гуми, ще бъдат задължени на всеки шест месеца да подават информация за количеството им в Община Петрич, като при неизпълнение на съответните задължения по Наредбата ще бъдат предприети мерки за налагане на административни санкции. В изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.3, т. от Закона за управление на отпадъците, Община Петрич предвижда да организира и кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата /живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);лаково бояджийски материали (емулсии и лакови бои; политури и лакове; разтворители и разредители за боя; терпентин и др.),домакински препарати и химикали (почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.);мастила, замърсени опаковки и др.; маслени филтри, спирачни течности и антифриз; фармацевтични продукти. За целта ще бъдат формирани мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци, след което същите да бъдат предадени за оползотворяване и/или обезвреждане.Част от кампанията ще бъде и приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и излезли от употреба гуми. Целта е чрез реализиране на кампанията жителите на община Петрич да бъдат улеснени, а околната среда да бъде защитена от вредното влияние на посочените опасни отпадъци. За датите на провеждане на кампанията жителите на община Петрич ще бъдат уведомени допълнително. Община Петрич към момента е в процедура по откриване на площадка за постоянно приемане на опасни битови отпадъци.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA