Пиши ни

Община Петрич защити проект за заетост на хора с увреждания

Финансирането по проект „Активно и развиващо се пространство за равен шанс” e от ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г с подкрепата на Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 302 660,28 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. По проекта ще бъде осигурена заетост на 30 лица с увреждания на възраст между 30 и 54 години. Те ще имат възможност да работят на административна длъжност – технически сътрудник в кметствата по селата и в Общинска администрация- Петрич в продължение на шест месеца на пълен работен ден. По линия на проекта ще бъдат оборудвани работни места за тези хора, ще бъде осигурен и специализиран транспорт от и до работното им място, уточни и.д. кмет на община Петрич Минка Салагьорова. Проектът предвижда също сформирането на група от 50 потребители на услугата в това число: 30 лица ,които да полагат грижа за работещите хора с увреждания и 20 лица, от които 10 родители на деца с увреждания , които да се грижат за своите деца /10 деца/. За мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, ще се провежда мотивационна, психологическа и здравна подкрепа, според техните индивидуални потребности. За тази цел ще бъдат обособени и оборудвани две помещения, в които ще се провеждат консултациите, ще се предоставя грижа и за децата с увреждания в терапевтично ателие, в зависимост от специфичните им нужди. Повече информация за проекта, заинтересованите лица могат да получат на място в Община Петрич. Това обобщи и.д. кмет на община Петрич Минка Салагьорова, предвид факта, че кметът Димитър Бръчков е в отпуск. 

 

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA