Пиши ни

Заливане” и „обстрелване” с цифри при приемането на отчетите на две от общинските дружества. Кои са въпросителните?

Кметът Димитър Бръчков ще подкрепи на общото събрание на съдружниците в МБАЛ „Рокфелер” предложенията на управителя д-р Илия Тонев за приемане отчета на лечебното заведение за 2017 г и инвестиционната програма за настоящата година. Същата включва закупуването на нов рентген за петричкото отделение по образна диагностика, закупуването на диализни апарати за отделението в Петрич, на ехографски апарат за кардиологията в Сандански, на два микробуса и две леки коли за нуждите на обединената болница. Това е решението ,което взеха днес съветниците. Най-сериозен дебат по дневния ред провокира отчетът на общинската фирма „ВиК”ЕООД за 2017 г. В изказване от трибуната съветникът Стоян Божинов изрази мнение, че настоящият управител Ивайло Христов, управлява дружеството по-зле от предшественика си Илиян Ушев. „Мислех, че Ушев е дъното, но сега се копае и под него”, обобщи Божинов. В подкрепа на твърдението си посочи загубата от 619 хил лв за миналата година на водното дружество, намаляването с 400 хил лв на приходите от продажби и събирането на задължения с изтекъл давностен срок. „Искам да дадете справка, къде отиват тези пари. Вие ги събирате, а после в отчета ги посочването като отписани по давност”, попита Стоян Божинов. Неговият колега Георги Стоилков подкрепи с изказване, че само преди месец „ВиК”ЕООД търси 300 лв дължима сметка за вода на пенсионер от с. Самуилово, която сума е от 2010 г. т.е.с изтекъл давностен срок. Заради недобрите финансови показатели Божинов предложи съветниците да задължат кмета да прекрати договора за управление на управителя Ивайло Христов. Да се гласува „въздържал” по отчета на водното дружество бе предложението на Станимир Златков, който изчисли, че за 2017 година има събираемост от 190 727 лв, което сравнено с 2016 г на годишна база е с 160 хил по-малко. Златков попита какви са тези 39 хил лв, които „ВиК”ЕООД е платило за консултантски услуги? Поиска също поименен списък на отписаните вземания, които възлизат на 414 хил лв за миналата година, както и защо не са направени постъпки за събиране на тези задължения? Според Станимир Златков въпреки намалената численост на персонала в дружеството са повишени с 71 хил лв разходите за заплати. „Предоставете ни разчет за фонд работна заплата”, настоя Станимир Златков и предложи точката за приемане отчета на „ВиК”ЕООД да отпадне от дневен ред до получаването на изисканите допълнително справки. Стоян Николов контрира с думите, че състоянието на общинските фирми е такова не от днес и вчера и основната вина за това носи Общинският съвет. „Какво гледат по отчетите тези комисии? Излязла ли е някоя комисия да каже какво изпълняват по програмите, с които се избират тези управители на общински фирми? Или.. крепи се едно мнозинство…тук кафенце, там ракийка…и после – тези, които плащат водата плащат повече, тези ,които не плащат стават повече”, обобщи Николов, който изнесе и цифрата на задълженията на „ВиК”ЕООД – близо 1 700 000 лв. Като бивш председател на бюджетната комисия Георги Тренчев разясни на колегите си откъде идват цифрите в отчета на „ВиК”ЕООД, които ги смущават. Тренчев първо припомни, че четири месеца от миналата година е управлявал не Ивайло Христов, а Илиян Ушев, и при изискан отчет за състоянието на дружеството след Ушев цифрата е 230 хил лв загуба само за четири месеца. Що се отнася до приходите по времето на Ушев, Георги Тренчев посочи, че към края на 2016 г в отчета е била вписана сумата от 180 хил лв без ДДС за вода на болницата. Така, че и с тази сума отива надолу сметката. Стана ясно, че в най-тежките месеци – летните, петричкото водно дружество има сметки за ток от порядъка на 110 хиляди лева месечно, защото подава вода помпажно. „С кредита от 590 хил лв са погасени част от старите задължения към НАП и ЧЕЗ, но „ВиК”ЕООД не може да излезе на свободния енергиен пазар преди да изчисти дълга си към ЧЕЗ изцяло”, обясни Тренчев и отчете жестоките лихви, които са платени по тези стари дългове. Думата беше дадена и на управителя Ивайло Христов, който беше категоричен, че няма нужда от защита по отчета, защото е безупречен. „Изплащам само стари задължения. Не мога да правя инвестиции. Това е реален отчет. Надявам се догодина да бъде положителен финансовият резултат. Събрали сме 200 хил лв повече аз и екипът ми”, посочи Христов. В крайна сметка след час дискусия отчетът беше приет, но управителя не беше освободен от отговорност. Приет без особен дебат беше отчетът за 2017 г на ОФ „Обредна дейност”, като не беше прието предложението на Пламен Чолаков за 1 000 лв допълнително материално стимулиране на управител Мария Кусимитрева, заради положителния финансов резултат в края на отчетната година. С решение от днес Исторически музей Петрич ще разполага за нуждите си с лек автомобил. Той беше предоставен безвъзмездно от Общината.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA