Пиши ни

Детските кухни и хипермаркети в областта изрядни,с изключение на две детски градини в Петрич

Детските кухни и хипермаркети в региона – изрядни
35 проверки на кухненски блокове в детски ясли, детски кухни, детски кухни-майки, училищни столове и бюфети извършиха инспекторите от отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Проверките са осъществени на територията Благоевградска област за периода от 17 до 21 септември. Всички инспектирани обекти са регистрирани съгласно Закона за храните, приетите хранителни продукти са в срок на реализация, етикетирани и се спазва температурният режим на съхранение. Водят се пълни и точни записи в системите за самоконтрол, отчитат се температурите на хладилните съоръжения и термичната обработка на храните, поддържа се хигиенното състояние на обектите и личната хигиена на персонала, сочат резултатите от проверките на инспекторите.
Хранителните продукти, които се доставят в кухненските блокове отговарят на изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, с изключение на две детски градини в град Петрич, където ще бъдат съставени два акта за административно нарушение.
17 хипермаркета, супермаркета и хранителни магазини провериха инспекторите от отдел „Контрол на храните” във връзка със спазването на процедурите за обезвреждане на странични животински продукти. При проверките е установено, че хипермаркетите и супермаркетите са със сключени договори с екарисаж за предаване на странични животински продукти. Заложената честота по системите за самоконтрол се спазва, така че да няма съхранение на големи количества такива продукти в обектите.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA